Szkolenia

Celem naszej firmy jest przekazywanie słuchaczom wiedzy, niezbędnej do wykonywania danego zawodu. Stawiamy przede wszystkim na profesjonalne podejście do realizowanych przez nas kursów i szkoleń.
Biorąc pod uwagę nasze doświadczenie i odnoszone sukcesy pragniemy zarekomendować usługi naszej firmy i zaprosić Państwa do współpracy, gwarantując pełen profesjonalizm w organizacji i przeprowadzaniu oferowanych przez nas kursów i szkoleń.

Nauczanie powierzane jest najwyższej klasy specjalistom, posiadającym bogate doświadczenie i potwierdzone umiejętności, co umożliwia sprawne osiąganie celów edukacyjnych kształcenia i sprzyja zdobyciu, podniesieniu lub zmianie kwalifikacji osób uczestniczących w kursie.

Dysponujemy salami wykładowymi, wyposażonymi w profesjonalny sprzęt, m.in. rzutniki multimedialne, najnowsze materiały dydaktyczne w formie literatury, filmów naukowych/poglądowych, prezentacji multimedialnych, skryptów.

Szkolenia mogą odbywać się w naszych siedzibach bądź bezpośrednio w Państwa firmie. Każdemu uczestnikowi, biorącemu udział w szkoleniu zapewniamy niezbędne materiały dydaktyczne, fachowe opracowania, broszury i inne pomoce. Po ukończeniu szkolenia każdy słuchacz otrzymuje certyfikat ukończenia kursu oraz przystępuje do egzaminu w Urzędzie Dozoru Technicznego.

Oferta:
  • Możliwość zorganizowania kursu w dowolnym zakładzie pracy, czasie i miejscowości.
  • Możliwość zorganizowania kursów indywidualnych oraz nietypowych w zależności od potrzeb klienta.
  • Możliwość zorganizowania kursów z noclegiem.
  • Zapisy osobiście lub telefonicznie.
  • Cena uzależniona od typu kursu, ilości słuchaczy i miejsca szkolenia.
  • Opłata za kurs najpóźniej w dniu rozpoczęcia kursu.
  • Przy kursach dłuższych możliwość wpłaty w 2 ratach (po 50%).
  • Słuchacze otrzymują artykuły papiernicze, materiały dydaktyczne i inne.
  • Po ukończeniu kursu/szkolenia słuchacze otrzymują certyfikat.